-->

Korece

Korece, Kore yarımadasında ve komşu Yanbian özerk bölgesinde (Çin) yaygın olarak kullanılan bir dildir ve hem Kuzey Kore hem de Güney Kore'nin resmî dilidir.

Dünyada eski SSCB, Avustralya, ABD, Kanada, Brezilya, Japonya ve Filipinlerdeki göçmen komünitelerle birlikte toplam 78 milyon Koreli vardır. Korece ve Korelilik özdeşleşmiştir.

Korecenin kökeni uzun süre belirlenememişti ve uzmanlar Altay Dillerine bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Yakın zamanda bu kanıtlandı. Ancak hangi kola bağlı olduğu hâӀâ belirlenemedi.

Korece, konuşulan dilin adıdır. Koreliler tarih boyunca Hanja adını verdikleri Çince yazı karakterlerini kullanmıştır. Günümüzde ise ağzın ve dilin aldığı şekle göre karakterize edilen Kore alfabesi Hangul kullanılmaktadır. Güney Kore'de çocuklara halen 1800 adet Çince karakter öğretilmektedir.
Korece ünlü uyumu
Korece ünlü uyumu Aydınlık Ünlüler (밝은 모음, 밝은 母音, Balgın moım)     ㅏ (A)     ㅗ (O)     ㅘ (Oa, va)     ㅑ (Ya)     ㅛ (Yo)
ㅐ (Ä, ae)     ㅚ (Ö, oe)     ㅙ (Oä, Oae, vä, vae)     ㅒ (Yä, Yae)     
Karanlık Ünlüler (어두운 모음, 어두운 母音, ɔduun moım)     ㅓ (ɔ, ıo)     ㅜ (U)     ㅝ (Uo, vo)     ㅕ (Yıɔ, yıo)     ㅠ (Yu)
ㅔ (E)     ㅟ (Ü, vi)     ㅞ (Ue, ve)     ㅖ (Ye)     
Neutral/Centre Vowels     ㅣ (İ, i)     ㅡ (I, ı)
    ㅢ (Iy, ıy)

Kontak Bilgisi

  • Adres: Ortabahçe Cad. Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İş Hanı No:4/1 34353
    Beşiktaş - İstanbul – Turkey
  • Tel: +90 (212) 259 19 32- +90 (212) 259 21 88
  • Email: info@atilimceviri.com
  • Fax:+90 (212) 259 08 18

Çalışan Personelimiz