d. Fiyatlandırma yaparken

    Verilen hizmetler
    Kurumsal ilişkiler
    Harcanan zaman
    Dil kombinasyonları
    Çeviri hacmi
    Aciliyet
    Ek talepleriniz
    Tasdik İşlemleri

vb. faktörler dikkate alınır.